ספר טלפונים

 

  
  
  
  
  
מר סמי מלוליו"ר הוועדהsami@mordotcarmel.org6433406
1
אדר' אורית מרץמהנדסת הועדהorit@mordotcarmel.org6433409
4
אודליה ניצןסגנית מהנדסת הוועדהodelia@mordotcarmel.org 6433404
5
שרה כהןאישורים לטאבו/ ארכיבsara@mordotcarmel.org6433402
10
אורה קדרמידענית / תשריטי או"ח ora@mordotcarmel.org6433405
13
רוני ינוביץבודקת תכניות בנין עירroni@mordotcarmel.org6433410
17
יפה צאפאנאמזכירת מחלקת רישויiafa@mordotcarmel.org6433400
20
מרק אייזןבודק היתרים טרית כרמלmark@mordotcarmel.org6433401
23
וואפא אבו נחלהבודקת היתרים נשרwafaa@mordotcarmel.org6433413
29
שי ריבהבודק היתרים רכסיםshai@mordotcarmel.org6433407
30
נמרוד כפרימנהל מחלקת פיקוחnimrod@mordotcarmel.org6433415
33
תמיר סלעמפקח בניה רכסיםtamir@mordotcarmel.org6433422
34
אורי עמירמפקח בניה טירת כרמלuria@mordotcarmel.org6433411
35
דובי קרניאלמפקח בניה נשרdubi@mordotcarmel.org6433408
36
רפאל מושקוביץמפקח בניה טירת כרמלrefael@mordotcarmel.org6433417
37
סמדר לביאמזכירת מחלקת פיקוחsmadar@mordotcarmel.org6433412
40
הילה תנחומאגזברית הועדהhila@mordotcarmel.org6433416
42

 

בשעות קבלת קהל יתקיים מענה טלפוני חלקי ולמקרים דחופים בלבד, על מנת לספק שירות איכותי לקהל המבקרים.​

ספר טלפונים