ספר טלפונים

  
  
  
  
מר סמי מלוליו"ר הוועדהsami@mordotcarmel.org6433406
אדר' אורית מרץמהנדסת הועדהorit@mordotcarmel.org6433409
שיבולת חמומנהלת תפעול הועדהshibolet@mordotcarmel.org6433400
שרה כהןאישורים לטאבו/גבייה/ארכיבsara@mordotcarmel.org6433402
אורה קדרמידענית ובודקת תשריטי או"חora@mordotcarmel.org6433405
רוני ינוביץבודקת תכניות בנין עירroni@mordotcarmel.org6433410
יפה צאפאנאמזכירת מחלקת רישויiafa@mordotcarmel.org6433414
מרק אייזןמנהל מחלקת רישויmark@mordotcarmel.org6433401
שירן רוטנברגבודקת היתרים נשרshiran@mordotcarmel.org6433403
וואפא אבו נחלהבודקת היתרים טירת כרמלwafaa@mordotcarmel.org6433413
סמדר לביאמזכירת מחלקת פיקוחsmadar@mordotcarmel.org6433412
נמרוד כפרימנהל מחלקת פיקוחnimrod@mordotcarmel.org6433415
תמיר סלעמפקח בניה רכסיםtamir@mordotcarmel.org6433422
אורי עמירמפקח בניה טירת כרמלuria@mordotcarmel.org6433411
דובי קרניאלמפקח בניה נשרdubi@mordotcarmel.org6433408
פיה פייגנסוןבודקת היתרים רכסיםfeya@mordotcarmel.org6433404
רפאל מושקוביץמפקח בניה טירת כרמלrefael@mordotcarmel.org6433417

 

בשעות קבלת קהל יתקיים מענה טלפוני חלקי ולמקרים דחופים בלבד, על מנת לספק שירות איכותי לקהל המבקרים.​

ספר טלפונים