נהלים לרישוי בניה

  
דרישות להוצאת היתרי בניה לפי שלבים - אפריל 2021
דרישות להוצאות היתרי בניה למגורים - פברואר 2019
דרישות להוצאת היתרי בנייה לתעשייה, מסחר, משרדים ומבני ציבור - פברואר 2019
דרישות סף להגשת בקשה להיתר בניה - אפריל 2021
נוהל לעורכי בקשות להגשת בקשות ברישוי זמין - יולי 2019
דרישות להליך רישוי בדרך מקוצרת
דרישות סף לבקשה למידע להיתר - יולי 2018
הוראות לצירוף מסמכים גדולים למערכת רישוי זמין
נוהל כניסת מכוני בקרה לתהליך רישוי הבנייה - יולי 2018
הנחיות להגשת בקשה לאישור תחילת עבודה ולתעודת גמר
הנחיות מרחביות
נהלים לרישוי בניה