אושרה תכנית חדשה מס` 355-0661652 לבניה במרווחים במרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

תאריך: 08/09/2019

לפרטי התוכנית לחץ כאן​