החל מיום 1.4.18 : לא תבוצע עבודה לפי היתר להקמת בניין מגורים חדש ללא קבלת אישור תחילת עבודה; חלה חובה לבקרת תכן וביצוע במכון בקרה על בקשה להיתר לבניה חדשה למגורים בלבד מ-6 יח"ד ועד 29 מ' גובה. ראה תנאי סף ונהלים עדכניים ב"טפסים ונהלים".

תאריך: 24/07/2018

החל מיום 1.4.18 :

לא תבוצע עבודה לפי היתר להקמת בניין מגורים חדש ללא קבלת אישור תחילת עבודה;

חלה חובה לבקרת תכן וביצוע במכון בקרה על בקשה להיתר לבניה חדשה למגורים בלבד מ-6 יח"ד ועד 29 מ' גובה.

ראה תנאי סף ונהלים עדכניים ב"טפסים ונהלים".